INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Szanowni Rodzice

Przedszkole musi podejmować działania profilaktyczne i wychowawcze , w tym eliminujące zagrożenia i wzmacniające pożądane zachowania, musi zapewniać dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół zrodziło w społecznościach szkolnych i przedszkolnych wiele pytań i obaw o sposób zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w szkole i przedszkolu. W związku z powyższym przekazujemy Państwu zbiór procedur obowiązujących w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Siedlcach a dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów.

zał. nr. 1 – Procedura bezpieczeństwa dla dzieci

zał. nr. 1a- Zestaw procedur

zał. nr 2 – obowiązujące przepisy