Konsultacje z Rodzicami

http://mp9.siedlce.pl/www/wp-content/uploads/2019/05/7be3c628565495951efbc5161e0fa85f401ffa1f.jpgKonsultacje z Rodzicami

Wszechstronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny z przedszkolem i przedszkola z rodziną. Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 9 zaplanowała indywidualne konsultacje z rodzicami na terenie przedszkola.
Cel spotkań:· informowanie rodziców o zachowaniu się dzieci w przedszkolu, o jego osiągnięciach,
· zbieranie informacji o zachowaniu się dzieci w domu,
· przekazywanie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka i jego potrzeb,
· uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych (ujednolicenie wymagań stawianych dzieciom przez nauczycieli i rodziców),
· stworzenie klimatu wzajemnego porozumienia, umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami a rodzicami.

Szczegółowy grafik spotkań z rodzicami

3-latki (Pszczółki) 04 VI 2019r. 15.30-16.30 Sala gr. I
3-latki (Tygryski) 04 VI 2019r. 15.30-16.30 Sala gr. II
4-latki (Biedronki) 07 VI 2019r. 16.00-17.00 Sala gr. III
5-latki (Motylki) 05 VI 2019r. 15.30-16.30 Sala gr. IV
6 latki (Sówki) 03 VI 2019r. 15.30-16.30 Sala gr. V