Konkurs literacki:,,Matematyka w wierszykach”

http://mp9.siedlce.pl/www/wp-content/uploads/2020/05/depositphotos_100495672-stock-illustration-boy-reading-math-book.jpgKonkurs literacki:,,Matematyka w wierszykach”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„MATEMATYKA W WIERSZYKACH”

Cele konkursu:
1. Upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród przedszkolaków.
2. Stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych.
3. Rozbudzanie zainteresowań literackich.
4. Zacieśnienie więzi rodzinnych: dziecko- rodzic.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych oraz ich rodziców.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie tekstu wiersza związanego tematycznie z matematyką, nie przekraczającego jednej strony, napisanego na komputerze. Utwór należy opatrzyć tytułem oraz metryczką: imię i pierwszą literę nazwiska autora, grupa wiekowa.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzegają sobie możliwość opublikowania tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.

Termin i miejsce składania prac:
1. Prace „Matematyka w wierszykach” należy przesyłać pocztą elektroniczną na e-maile grupowe:
 Grupa I – Pszczółki: mp9pszczolki@wp.pl
 Grupa II – Tygryski: mp9tygryski@wp.pl
 Grupa III – Biedronki: mp9siedlcebiedronki@gmail.com
 Grupa IV – Motylki: motylki.mp9@wp.pl
 Grupa V – Sówki: mp9siedlcesowki@gmail.com
2. Termin nadsyłania wierszy konkursowych do 08.06.2020r.

Wyłonienie laureatów:
1. W skład jury wchodzą nauczyciele przedszkola.
2. Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12.06.2020r. na przedszkolnej stronie internetowej. Przewidziane niespodzianki dla laureatów – wręczenie jak wrócimy do przedszkola.

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!!!