Konkurs fotograficzny: ,,Moja mała ojczyzna”

Miejskie Przedszkole nr 9 w Siedlcach zaprasza dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem: „Moja mała ojczyzna” Cele konkursu: -zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy; -ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu; -ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu; -rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta; -umożliwienie dzieciom i ich rodzicom udziału w konkursach organizowanych przez przedszkole; -pobudzenie aktywności twórczej.