Konkurs fotograficzny: ,,Moja mała ojczyzna”

Miejskie Przedszkole nr 9 w Siedlcach zaprasza dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem:

„Moja mała ojczyzna”

Cele konkursu:
-zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy;
-ocalenie od zapomnienia miejsc i scen rodzajowych charakterystycznych dla regionu;
-ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu;
-rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta;
-umożliwienie dzieciom i ich rodzicom udziału w konkursach organizowanych przez przedszkole;
-pobudzenie aktywności twórczej uczestników;
– rozwijanie zainteresowań fotograficznych;
– rozwijanie pomysłowości, kreatywnego myślenia i twórczej wyobraźni.

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców lub opiekunów.
2. Każdy z autorów może przekazać 1 fotografię.
3. Format przekazanych fotografii – dowolny
4. Tematyka wykonanych zdjęć powinna odnosić się do tematu konkursu „Moja mała Ojczyzna”. Przedmiotem prac powinny być oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, detali, obiektów, ludzi, przyrody lub zakątków odkrytych tylko przez nielicznych.
5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:
o TYTUŁ ZDJĘCIA;
o imię, nazwisko dziecka, oraz nazwę grupy
6. Podpisane fotografie zostawiamy u wychowawczyń grupy.
7. Konkurs przewiduje trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
Terminarz konkursu:
• Przekazywanie prac – do 30 listopada 2023 r.
• Prezentacja zdjęć: wystawa fotograficzna w holu przedszkola
• Rozstrzygnięcie konkursu 05 grudnia 2023,

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym!!!!!!!!!!!!!