Historia

Historia Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Siedlcach

Miejskie Przedszkole Nr 9 od 40 lat rzetelnie kształci i wychowuje kolejne pokolenia dzieci. Nasze przedszkole otworzyło swoje podwoje dla małych mieszkańców Siedlec w 1976 roku, w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach .

31.01.1976 roku decyzją Prezydenta Miasta Siedlce Witolda Harasim tworzy się Państwowe Przedszkole Nr 9 w Siedlcach.

1.02.1976 roku Państwowe Przedszkole Nr 9 zostaje przeniesione ze Szkoły Podstawowej Nr 4 do nowego budynku przy ulicy Nowotki 7, zaprojektowanego z myślą o potrzebach dzieci.

Pierwszym dyrektorem placówki była Pani Genowefa Brodzik. To ona zorganizowała kadrę, urządziła i przygotowała sale oraz plac zabaw dla dzieci we współpracy z zakładem patronackim – Zakłady Mechaniczno- Precyzyjne „Mera-Błonie” w Siedlcach.

Do nowego budynku wkroczyły pierwsze przedszkolaki 1.02.1976 roku, 143 dzieci – zaczęło swoją przedszkolną przygodę w 4 oddziałach, w jasnych i kolorowych salach.

W 1978 roku funkcję dyrektora przedszkola objęła Pani Cecylia Borkowska, która przez 7 lat kierowała przedszkolem, dbała o rozwój placówki, uśmiech dzieci i zadowolenie rodziców.

1.08.1985 roku funkcję dyrektora Państwowego Przedszkola Nr 9 przejęła Pani mgr Marianna Wolska, którą pełniła do 31.08.2007roku.

1 stycznia 1991 roku przedszkole zyskuje status placówki miejskiej i otrzymuje nazwę Miejskie Przedszkole Nr 9, w związku z reorganizacją zarządzania jednostkami oświaty i  tworzeniem się samodzielnych  jednostek organizacyjnych  pod nazwą „Przedszkola Miejskie” i „Żłobki Miejskie”.

W roku 2000 następuje zmiana nazwy ulicy przy której znajduje się Miejskie Przedszkole nr 9, z Nowotki 7 na Generała Orlicz – Dreszera 7.

1.09.2007 roku stanowisko dyrektora przejmuje Pani mgr Alicja Kuziak, która pełni funkcję do chwili obecnej.

Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach osiąga swoje cele dzięki wykształconej, wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, indywidualizacji procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem twórczego rozwoju każdego przedszkolaka, poprzez częsty kontakt ze sztuką, muzyką, teatrem oraz uczestnictwo dzieci w różnych konkursach  i imprezach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne na terenie miasta Siedlce i te ogólnopolskie.

Przedszkole kontynuuje wypracowane od wielu lat tradycje i ciągle nastawione jest na intensywny rozwój, ukierunkowany na jak najlepsze wychowanie dzieci.